V rámci grantového programu Inovatívne s Foxconnom sme finančne podporili šesť projektov mladých ľudí, zameraných na inovácie na stredných školách a rozvoj komunity.

O grant mohli žiadať stredné školy, jednotlivci i neziskové organizácie. Cieľom grantového programu bolo podporiť inovácie v rámci vzdelávania na stredných školách, ktoré prispejú ku skvalitneniu stredoškolského štúdia žiakov. Program tiež podporil zavádzanie dobrovoľníckych programov pre mladých ľudí a ich aktivizovanie sa pre miestnu komunitu.

Do prvého ročníka grantového programu sa prihlásilo 19 verejnoprospešných projektov. Všetky boli výborné, takže sme po ťažkom rozhodovaní vo Foxconne vybrali šesť najlepších, ktoré si spoločne rozdelili sumu 8 935 €.

Na grantovom programe sme spolupracovali s Nitrianskou komunitnou nadáciou, ktorá zastrešila administráciu a vyhlásenie projektov a ich konzultácie. Grantové šeky sme odovzdali na slávnostnej ceremónii v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

A ktoré projekty získali podporu?

Vedecký workshop občianskeho združenia George Science, ktoré zrealizuje sériu vzdelávacích workshopov pre deti, kde sa zábavnou formou naučia nové poznatky z vedeckých pokusov zameraných na potraviny. Propagáciu dobrovoľníctva medzi mladými ľuďmi zabezpečí svojimi aktivitami Komunitné centrum v Nitre, a to cez interaktívne prednášky na školách a tiež priame zapojenie mladých ľudí do dobrovoľníckych aktivít v rámci Týždňa dobrovoľníctva.

Stredná škola stavebná v Nitre vyhlási študentskú súťaž na vytvorenie najlepších dizajnových návrhov úpravy učebne anglického jazyka v rámci predmetu interiérový dizajn. Realizácia prerábky bude vykonaná samotnými žiakmi pod dohľadom pedagógov.

Projektom HidePumpa 2019 bude zabezpečiť chod verejnej a bezplatnej cyklodielne Pumpárne v Hideparku v Nitre. Z grantu bude v jej okolí vybudovaná špeciálna bicyklová drevená dráha vo vzduchu, ktorá bude bezplatná a bude slúžiť malým i veľkým.

Projekt E.T. (Edu Trail) v Nitre je zameraný na vytvorenie mobilnej aplikácie – edukačnej trasy mesta Nitra žiakmi SOŠ gastronómie a cestovného ruchu. Trasa bude obsahovať množstvo zaujímavých, aktuálnych i historických informácií, doplnených o sadu originálnych, interaktívnych úloh, ktoré budú žiaci riešiť priamo v teréne prostredníctvom mobilných telefónov.

Projekt Komunitné spoznávanie a spracovanie darov zeme má za cieľ názorne priblížiť mladým ľuďom témy ako vlastná jedlá záhradka, podpora lokálnych eko producentov, bezobalové stravovanie, nakupovanie a kvalitné spracovanie surovín.

Ďalšie články

AJ ŠKÔLKY V NITRIANSKOM KRAJI BUDÚ ŽIŤ TECHNIKOU

07. septembra 2023

AJ ŠKÔLKY V NITRIANSKOM KRAJI BUDÚ ŽIŤ TECHNIKOU

Čítať ďalej
ÚSPEŠNÝ FOXCONN ZELENÝ CYKLOTÍM V NITRE

14. augusta 2023

ÚSPEŠNÝ FOXCONN ZELENÝ CYKLOTÍM V NITRE

Čítať ďalej
POMOHLI SME PREKONAŤ DOBROVOĽNÍCKY REKORD

26. júla 2023

POMOHLI SME PREKONAŤ DOBROVOĽNÍCKY REKORD

Čítať ďalej