Ruku na srdce, koľkí z vás mali naozaj radi matematiku? Na Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre ju žiaci radi majú. Tajomstvom tohto úspechu je, že tamojší pedagógovia ju vyučujú pri prirodzených praktických činnostiach a nie memorovaním vzorcov.

Aj preto sme prostredníctvom nášho grantového programu Inovatívne s Foxconnom v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou a s mestom Nitra podporili projekt outdoorovej učebne na Piaristickej spojenej škole.

Tak, aby škola mohla preniesť výučbu matematiky a ďalších prírodných vied z triedy na čerstvý vzduch pomocou inovatívnych učebných pomôcok. Žiaci tak môžu vymeniť svoje školské lavice za prirodzené prostredie, ktoré ich obklopuje a učiť sa budú pomocou hmatateľných vecí.

Navyše, projekt outdoorovej učebne má aj ekologický rozmer, keďže niektoré pomôcky boli vyrobené napríklad zo starých opotrebovaných tabúľ.

Viac o podporených projektoch z grantového programu Inovatívne s Foxconnom sa dozviete tu >

Ďalšie články

KAŽDÝ SI TO VIE SPOČÍTAŤ

19. októbra 2023

KAŽDÝ SI TO VIE SPOČÍTAŤ

Čítať ďalej
AJ ŠKÔLKY V NITRIANSKOM KRAJI BUDÚ ŽIŤ TECHNIKOU

07. septembra 2023

AJ ŠKÔLKY V NITRIANSKOM KRAJI BUDÚ ŽIŤ TECHNIKOU

Čítať ďalej
ÚSPEŠNÝ FOXCONN ZELENÝ CYKLOTÍM V NITRE

14. augusta 2023

ÚSPEŠNÝ FOXCONN ZELENÝ CYKLOTÍM V NITRE

Čítať ďalej