Ruku na srdce, koľkí z vás mali naozaj radi matematiku? Na Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre ju žiaci radi majú. Tajomstvom tohto úspechu je, že tamojší pedagógovia ju vyučujú pri prirodzených praktických činnostiach a nie memorovaním vzorcov.

Aj preto sme prostredníctvom nášho grantového programu Inovatívne s Foxconnom v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou a s mestom Nitra podporili projekt outdoorovej učebne na Piaristickej spojenej škole.

Tak, aby škola mohla preniesť výučbu matematiky a ďalších prírodných vied z triedy na čerstvý vzduch pomocou inovatívnych učebných pomôcok. Žiaci tak môžu vymeniť svoje školské lavice za prirodzené prostredie, ktoré ich obklopuje a učiť sa budú pomocou hmatateľných vecí.

Navyše, projekt outdoorovej učebne má aj ekologický rozmer, keďže niektoré pomôcky boli vyrobené napríklad zo starých opotrebovaných tabúľ.

Viac o podporených projektoch z grantového programu Inovatívne s Foxconnom sa dozviete tu >

Ďalšie články

INOVATÍVNEJŠIA NITRA VĎAKA FOXCONNU

18. apríla 2024

INOVATÍVNEJŠIA NITRA VĎAKA FOXCONNU

Čítať ďalej
DARUJTE HODINU NAŠEJ ZEMI

23. marca 2024

DARUJTE HODINU NAŠEJ ZEMI

Čítať ďalej
PATRÍME K NAJINOVATÍVNEJŠÍM FIRMÁM NA SVETE

07. marca 2024

PATRÍME K NAJINOVATÍVNEJŠÍM FIRMÁM NA SVETE

Čítať ďalej