Na životnom prostredí nám záleží, čo každodenne dokazujeme aj pri našom podnikaní.
V roku 2020 sme v nitrianskom závode Foxconn Slovakia zhodnotili viac ako 99 % všetkého odpadu.Tento výsledok sa nám podarilo dosiahnuť vďaka zodpovednému prístupu našich zamestnancov. Aj takto tvoríme budúcnosť.

Oslávme dnešný Svetový deň životného prostredia spoločne a pokúsme sa tiež doma separovať odpady v najväčšej možnej miere.

Foto: Freepik

Ďalšie články

Čas na relax

30. augusta 2021

Čas na relax

Čítať ďalej
Pre lepší štart školského roka

26. augusta 2021

Pre lepší štart školského roka

Čítať ďalej
Naši zamestnanci v tom nie sú nikdy sami

23. augusta 2021

Naši zamestnanci v tom nie sú nikdy sami

Čítať ďalej