Na životnom prostredí nám záleží, čo každodenne dokazujeme aj pri našom podnikaní.
V roku 2020 sme v nitrianskom závode Foxconn Slovakia zhodnotili viac ako 99 % všetkého odpadu.Tento výsledok sa nám podarilo dosiahnuť vďaka zodpovednému prístupu našich zamestnancov. Aj takto tvoríme budúcnosť.

Oslávme dnešný Svetový deň životného prostredia spoločne a pokúsme sa tiež doma separovať odpady v najväčšej možnej miere.

Foto: Freepik

Ďalšie články

ZO SRDCA ĎAKUJEME

31. januára 2023

ZO SRDCA ĎAKUJEME

Čítať ďalej
OPÄŤ PATRÍME MEDZI TOP 10 NAJZAMESTNÁVATEĽOV NA SLOVENSKU

23. januára 2023

OPÄŤ PATRÍME MEDZI TOP 10 NAJZAMESTNÁVATEĽOV NA SLOVENSKU

Čítať ďalej
VZDELANIE JE ZÁKLAD ÚSPEŠNÉHO ŽIVOTA

09. januára 2023

VZDELANIE JE ZÁKLAD ÚSPEŠNÉHO ŽIVOTA

Čítať ďalej