Na životnom prostredí nám záleží, čo každodenne dokazujeme aj pri našom podnikaní.
V roku 2020 sme v nitrianskom závode Foxconn Slovakia zhodnotili viac ako 99 % všetkého odpadu.Tento výsledok sa nám podarilo dosiahnuť vďaka zodpovednému prístupu našich zamestnancov. Aj takto tvoríme budúcnosť.

Oslávme dnešný Svetový deň životného prostredia spoločne a pokúsme sa tiež doma separovať odpady v najväčšej možnej miere.

Foto: Freepik

Ďalšie články

INOVATÍVNEJŠIA NITRA VĎAKA FOXCONNU

18. apríla 2024

INOVATÍVNEJŠIA NITRA VĎAKA FOXCONNU

Čítať ďalej
DARUJTE HODINU NAŠEJ ZEMI

23. marca 2024

DARUJTE HODINU NAŠEJ ZEMI

Čítať ďalej
PATRÍME K NAJINOVATÍVNEJŠÍM FIRMÁM NA SVETE

07. marca 2024

PATRÍME K NAJINOVATÍVNEJŠÍM FIRMÁM NA SVETE

Čítať ďalej