Úspešný rok má za sebou spoločnosť Foxconn Slovakia, spol. s r.o. Firme sa podarilo dosiahnuť plánované tržby aj napriek miernemu poklesu dopytu a zníženiu objemu výroby, informuje tlačová agentúra SITA. Materiál uverejnili aj ďalšie médiá, napr. regionálne MY Nitra zo skupiny denníka SME.

„Tržby odhadujeme na rovnakej úrovni ako v predošlom roku, čo nás teší vzhľadom na silný konkurenčný boj a značnú eróziu na trhu plochých TV. Urobili sme veľa opatrení na zníženie nákladov a zvýšenie efektivity, čo sa vo finále pretaví aj do lepšieho hospodárskeho výsledku ako v minulom období,“ uviedol pre agentúru SITA výkonný riaditeľ spoločnosti Peter Hrčka.

Aktuálne zákazky ukazujú, že v tomto roku by mala mať spoločnosť podobný objem výroby ako v predchádzajúcom. „Fixný výrobný plán vzhľadom na povahu výrobku máme len na jeden týždeň, ale predpokladáme, že mix modelov, ktorých sú stovky, sa bude tak ako v roku 2019 neustále meniť. No i napriek tomu očakávame, že by sme mohli dosiahnuť približne rovnaké tržby,“ predpokladá Hrčka.

 

Faktory ovplyvňujúce firmu

V minulom roku bola pritom spoločnosť z hľadiska predaja ovplyvnená viacerými krátkodobými, ale aj dlhodobými faktormi. „Cenový boj na pultoch obchodov sa u nás prejavil hlavne zmenou výrobného mixu. Určité segmenty klesli, iné narástli. Prínosom bolo rozšírenie modelového radu OLED televízorov, keďže ide o novú technológiu a nie všetci výrobcovia ju majú vo svojom portfóliu. Taktiež sme uviedli do výroby model s rozlíšením 8K,“ objasnil Hrčka. Nepriaznivú situáciu však firma cíti zo strany nákladov.

„V dôsledku nedostatku pracovnej sily a zvýšenia zmenových príplatkov, respektíve zavedenia rekreačných poukazov nám výrazne stúpli náklady na pracovnú silu, kde musím povedať, že narastá nepomer medzi kvalifikáciou uchádzača o zamestnanie a nákladmi na neho. Takéto zmeny sa bytostne dotýkajú spoločností ako je naša, ktorá zamestnáva vysoké počty ľudí vzhľadom na povahu výrobku a jeho životný cyklus,“ skonštatoval Hrčka. Podnik taktiež podľa neho nepotešil skokový rast dane z nehnuteľnosti a kontinuálne nárasty cien energií. „Úplne nás prekvapilo nekoncepčné rozhodnutie štátu pri udeľovaní podpory pre zmiernenie tohto faktu,“ dodal.

 

Jedinou konštantou je neustála zmena

„Trh spotrebnej elektroniky je dynamický vo vývoji technológií a naša spoločnosť preto každý rok upravuje technológie, modifikuje výrobné linky a mení procesy. Keďže nie sme vlastníkom finálneho produktu a nedokážeme priamo ovplyvniť jeho predaj, musíme si na seba zarobiť neustálym zlepšovaním efektivity procesov. U nás platí, že jedinou konštantou v našom biznise je neustála zmena,“ poznamenal výkonný riaditeľ.

Aktuálny rok očakáva podľa neho firma v napätí, rovnako ako všetci európski výrobcovia elektroniky, ako sa bude vyvíjať colná vojna medzi USA a Čínou. „Niektoré spoločnosti už začali presúvanie kapacít mimo Čínu a ďalší vývoj bude závisieť od toho, ako dopadnú rokovania medzi týmito dvoma krajinami. V kurze je hlavne Vietnam. Lokálne parlamenty v EÚ budú začiatkom roka odsúhlasovať FTA dohodu (o voľnom obchode) medzi EÚ a Vietnamom. Ak sa obchodná vojna neupokojí, tak sa môže ľahko stať, že EÚ zaplavia tentoraz výrobky „Made in Vietnam“, ktoré budú prúdiť na EÚ trh bez, alebo so zníženou colnou prirážkou. Toto bude mať veľký dopad na konkurencieschopnosť všetkých výrobcov elektroniky v regióne. Keďže cena práce v EÚ stúpa a naopak cena práce vo Vietname je nižšia ako v Číne a odpustené clo stlačí ceny ešte nižšie,“ priblížil Hrčka.

Aktuálne je podľa neho majorita výroby naviazaná na spotrebnú elektroniku, ktorá podlieha výraznej sezónnosti, a podľa toho sa teda vyvíja aj zamestnanosť vo firme. „Zapotíme sa každý rok na jar pri uvedení nových modelov a potom v poslednom kvartáli, keď na vianočný trh narastie dopyt aj štvornásobne. Vlani sme navýšili počet kmeňových zamestnancov, avšak sezónny nárast, ktorý trvá 3-4 mesiace, musíme riešiť sezónnymi pracovníkmi a spoluprácou s ADZ (Agentúra dočasného zamestnávania),“ objasnil. Keďže v roku 2020 plánuje firma podobný objem výroby, očakáva aj približne rovnaký objem zamestnanosti. „Určité menšie korekcie však predpokladáme, nakoľko priebežne investujeme do zefektívňovania výrobných a riadiacich procesov,“ dodal Hrčka.

Ďalšie články

INOVATÍVNEJŠIA NITRA VĎAKA FOXCONNU

18. apríla 2024

INOVATÍVNEJŠIA NITRA VĎAKA FOXCONNU

Čítať ďalej
DARUJTE HODINU NAŠEJ ZEMI

23. marca 2024

DARUJTE HODINU NAŠEJ ZEMI

Čítať ďalej
PATRÍME K NAJINOVATÍVNEJŠÍM FIRMÁM NA SVETE

07. marca 2024

PATRÍME K NAJINOVATÍVNEJŠÍM FIRMÁM NA SVETE

Čítať ďalej