Keď sa na ihrisku spojí nekonvenčný nováčik s inšpiratívnym hráčom s množstvom skúseností, vznikne silný útok, ktorý dokáže prekvapiť efektivitou v zakončení. Presne takto funguje ideálny mix novátorstva a ťahu na bránku pri spolupráci Foxconnu Slovakia so startupmi.

IoT je hitom, vyhľadávač pri zadaní bleskovo vychrlí vyše 350 tisíc odkazov. Práve do tejto atraktívnej oblasti smeruje aktuálna spolupráca Foxconnu Slovakia so startupmi.

Dôvod je jasný. „Máme bohaté skúsenosti zo zavádzania vlastných IoT riešení a Industry 4.0. Vieme podporiť správne smerovanie startupových projektov,“ konštatuje Jozef Bodiš, riaditeľ divízie SmartFactory vo Foxconne Slovakia. „Umožňujeme im pritom využiť náš tím profesionálov a naše služby na výrobu dosiek plošných spojov (SMT) a kompletnú finalizáciu produktu.“
Najnovší startup projekt spoločnosti Grissp, zameraný práve na produkty IoT, šliape na plný plyn. „Výhodou spolupráce s nami je poskytovanie komplexných inžinierskych služieb pre dokončenie vývoja a dizajnu výrobku, realizácia skúšobnej výroby a testy spoľahlivosti,“ hovorí Jozef Bodiš a upozorňuje tak na premenu vízie na reálny produkt, čo je pre startupy často ťažko prekonateľnou fázou. Foxconn ako silný partner to dokáže, navyše za akceptovateľných výrobných a materiálových nákladov. „Startupu tým umožníme presadiť sa na trhu so zaujímavou predajnou cenou výrobku.“
Významnou pomocou v rámci cenovej konkurencieschopnosti je obstaranie a nákup materiálov a komponentov z celého sveta pod patronátom Foxconn HQ ako celosvetovo najväčšieho výrobcu elektrotechniky. Ďalšou etapou je poskytnutie špičkových technológií pre výrobu produktu, ktorých súčasťou sú plne automatizované robotické pracoviská. Foxconn Slovakia má bohaté skúsenosti a tiež zariadenia na vykonávanie testov spoľahlivosti a odolnosti, špičkové laboratóriá na analýzu dosiek plošných spojov aj testy finálneho výrobku a tiež servisné služby pre riešenie zákazníckych reklamácií. Samozrejme, poskytujeme garanciu požadovanej kvality počas celého životného cyklu výrobku, podporenú našou certifikáciou ISO9001,“ dáva ďalší tromf na stôl šéf divízie SmartFactory.
Prečo vlastne Foxconn Slovakia podporuje startupy? „Už z povahy našej práce je zrejmé, že sme veľkými fanúšikmi zavádzania nových technológií. Zároveň dávame priestor našim ľuďom, ktorí sú silní v hľadaní špičkových technických riešení, aby startupovým ideám vdýchli reálny život. Ak sa finálny produkt s naším prispením vydarí, znamená to pre nás novú výrobnú zákazku, pričom inovatívne technológie k nám pritiahnu inšpiratívnych nových zamestnancov na inžinierske pozície. Takže z projektu vo finále profitujú obe strany a tak to má byť,“ uzatvára Jozef Bodiš.

Pohľadom Grisspu

„Samotnú komunikáciu a spoluprácu s Foxconnom Slovakia môžeme charakterizovať len v superlatívoch. Proces prípravy výroby je maximálne profesionálny, podporený precíznym a detailným plánovaním každého kroku,“ hovorí riaditeľ startupu Grissp Stanislav Levársky.
Spoločnosť Grissp vyvíja unikátne inovatívne IoT produkty a riešenia určené na zber, spracovanie a analýzu dát v reálnom čase, ktoré umožňujú vzdialene monitorovať a ovládať zariadenia a merať rôzne veličiny tam, kde to až donedávna nebolo možné z hľadiska nevyhovujúcich technológií alebo neprimeraných ekonomických nákladov. To všetko s využitím vlastných hardvérových a softvérových produktov, bezdrôtovej komunikácie, cloudových služieb, ako aj inteligentných aplikácií a pokročilých analytických nástrojov. Foxconn poskytol startupu podporu vo forme komplexného zabezpečenia celého výrobného procesu hardvérových produktov od výroby dosky plošných spojov, cez testovanie výrobkov až po zabalenie a logistiku. „To nám významným spôsobom zjednodušilo život a zabezpečilo, že sa môžeme plne sústrediť na našu prácu. Prekvapujúca je aj flexibilita Foxconnu, ktorá sa dokonale prejavuje pri návrhu alternatívnych súčiastok alebo výrobných postupov. Foxconn Slovakia by sme odporučili všetkým, ktorí hľadajú kvalitu, profesionálny prístup, zázemie a zdroje spoločnosti, ktorá je bezpochyby najlepším a najuznávanejším výrobcom elektroniky nielen na Slovensku, ale aj vo svete,“ spresňuje Levársky.
Významným faktorom je, že náklady na prípravu a proces výroby boli omnoho nižšie, než startup očakával. „Dokonalým procesom prípravy, vrátane zabezpečenia komplexného testovania nám Foxconn garantuje nadpriemernú kvalitu našich výrobkov, čo pre startup s globálnym potenciálom predstavuje jednoznačne konkurenčnú výhodu a z toho vyplývajúce aj nižšie náklady na servis a údržbu zariadení.“
Na foto:
Tím expertov Foxconnu Slovakia a startupu Grissp (zľava) Jozef Huska, Peter Bauko, Martin Chudý, Stanislav Levársky, Jozef Bodiš a Ján Kostík.

Ďalšie články

INOVATÍVNEJŠIA NITRA VĎAKA FOXCONNU

18. apríla 2024

INOVATÍVNEJŠIA NITRA VĎAKA FOXCONNU

Čítať ďalej
DARUJTE HODINU NAŠEJ ZEMI

23. marca 2024

DARUJTE HODINU NAŠEJ ZEMI

Čítať ďalej
PATRÍME K NAJINOVATÍVNEJŠÍM FIRMÁM NA SVETE

07. marca 2024

PATRÍME K NAJINOVATÍVNEJŠÍM FIRMÁM NA SVETE

Čítať ďalej