Vláda opatrne otvára dvere cudzincom. Ku zmenám v imigračnej politike ju tlačia firmy, ktoré na domácom trhu nedokážu nájsť dostatok zamestnancov.

Vlani a v máji tohto roka začali platiť nové, jednoduchšie predpisy pre zamestnávanie tzv. tretiakov, teda občanov krajín mimo EÚ. Pomohli však zatiaľ len „vyvoleným“ firmám a aj tie volajú po rozšírení pravidiel na všetky podniky. Počet cudzincov legálne pracujúcich na Slovensku medzitým presiahol 50-tisíc a rastie tempom približne tisíc cudzincov mesačne.

Rýchlejšie získavanie cudzincov v ostatných okresoch má priniesť skrátenie lehoty, počas ktorej môžu úrady práce hľadať na voľné pracovné miesto nezamestnaných občanov SR – z 30 dní na 20 dní. Aj táto zmena je účinná od mája tohto roka. „Takéto legislatívne zmeny s cieľom riešenia prechodného nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily prostredníctvom štátnych príslušníkov tretej krajiny považujeme za postačujúce,“ uzatvára Veronika Husárová z tlačového oddelenia ministerstva práce.

Podnikom nestačí

Lenže zamestnávatelia majú iný názor. Najmä tí, ktorí nie sú medzi „vyvolenými“. Podnikateľ Oto Šátek má na úrade práce žiadosť o obsadenie miesta projektanta už takmer šesť rokov. Od apríla sa preto snaží zamestnať ukrajinského študenta, ktorý prejavil záujem pracovať na tejto pozícii. Maxim je absolvent techniky na Prešovskej univerzite, no techniku absolvoval už na vysokej škole v rodnom Sevastopoli. „Týždeň nám zabralo len to, aby sme sa dovolali na príslušný odbor ministerstva vnútra a informácie, ktoré nám dali boli aj tak nanič,“ hovorí O. Šátek, ktorý vedie hi-tech spoločnosť Elt-servis. Hoci Maxim bol ako cudzinec políciou preverený už pri žiadaní o študijné víza, administratívny proces musel absolvovať opäť. Spolu s firmou postupne predkladali prísľub na zamestnanie, potvrdenie o mzde, potvrdenie o ubytovaní, úradne preložený doklad o vzdelaní a výpis z registra trestov. Na vydanie povolenia čakajú už druhý mesiac, ak to cudzinecká polícia nestihne do konca augusta, Maximovi vyprší študentské víza a bude sa musieť vrátiť domov a celú procedúru absolvovať opäť, tentokrát cez slovenské veľvyslanectvo na Ukrajine. „Zamestnal by som aj ďalších desať technicky vzdelaných Ukrajincov, ale ak by som mal toto riešiť pravidelne, musel by som zamestnať ďalších troch ľudí do administratívy,“ upozorňuje O. Šátek. Podobné situácie v minulosti viedli k tomu, že talentovaní cudzinci odišli pracovať radšej do Poľska alebo Českej republiky, ktoré sú k cudzincom otvorenejšie. „Legislatívne zmeny sú nepostačujúce, stále zaostávame za susedmi ako Poľsko či Maďarsko, kde je možné zlegalizovať pracovný pobyt za dva týždne. U nás to trvá dva mesiace,“ hovorí generálny riaditeľ piešťanského SPC International Martin Mydlík. Spoločnosť, ktorá sa špecializuje na opravu elektronických zariadení v IT či bankovníctve vlani neprijala záujemcov o prácu zo Srbska pre veľkú stratu času, ktorú by to znamenalo.

Zlepšenia

Diskrimináciu namietajú aj veľkí hráči. „Pri schvaľovaní dlhodobého zamestnávania na cudzineckej polícii by nám pomohlo skrátiť 90-dňovú lehotu na 30 dní pre všetky spoločnosti v regióne s nízkou nezamestnanosťou, nielen pre vybrané spoločnosti,“ hovorí Ľubomír Sommer z vedenia druhej najväčšej elektrotechnickej fabriky na Slovensku Foxconn Slovakia v Nitre. Firma napriek obratu v miliardách eur a zamestnávaniu tisícok ľudí nedostala od vlády štatút významného investora. Ľ. Sommer ďalej navrhuje presunúť časť agendy na menej vyťažené oddelenia cudzineckej polície či personálne posilniť vyťažené okresy tak, aby skrátená lehota fungovala aj v reále. „V oblasti sezónneho zamestnávania aplikovať pre okresy s nízkou nezamestnanosťou výrazné zjednodušenie a urýchlenie procesu, pretože je stále zaťažený náročnou administratívou a schvaľovaním,“ dodal.

V Henkel Slovensko by zase privítali upraviť zoznam potrebných dokumentov, ktoré má cudzinec predložiť na cudzineckej polícii pri žiadosti o povolenie na pobyt. „Všetky listiny musia byť preložené do slovenského jazyka a apostilované, čo výrazne predlžuje celkový čas vybavenia povolenia a finančne zaťažuje žiadateľa,“ hovorí M. Tomášková z centra zdieľaných služieb tejto spoločnosti. Možnosť zmeniť zamestnávateľa bez ďalších potrebných administratívnych úkonov ako je nahlásenie pracovného miesta na úrade práce budúcim zamestnávateľom, či žiadosť o zmenu zamestnávateľa na cudzineckej polícii, po tom, kedy bolo povolenie na pobyt udelené by podľa nej zase pomohlo pracovnej mobilite. „Veríme, že snaha o ďalšiu optimalizáciu daného procesu bude pokračovať,“ pripája sa hovorca spoločnosti Slovnaft Anton Molnár.

Čísla nepustia

Čísla dávajú za pravdu firmám. Nezamestnanosť na Slovensku klesá nepretržite od leta 2016, v apríli dosiahla nové minimum 6,65 percenta. Úrady práce zaznamenali medzimesačný pokles počtu ľudí bez práce vo všetkých vekových kategóriách aj krajoch. „Počet disponibilných uchádzačov o prácu klesol na 150-tisíc osôb, čo je najmenej v histórii Slovenskej republiky,“ vyhlásil minister práce Ján Richter. Na rekordne nízku úroveň spadol aj počet dlhodobo nezamestnaných – 78-tisíc osôb, či dlhodobo nezamestnaných nad štyri roky, ktorých je už menej ako 40-tisíc. Počet voľných miest naopak stúpa, medzimesačne o vyše tritisíc miest na 80 581 voľných pracovných miest, ktoré úrady práci evidovali na Slovensku na konci apríla.

Bežné firmy, ktoré chcú zamestnať cudzinca musia napriek tomu naďalej čakať tridsať dní na snahu úradov práce obsadiť ich ohlásené voľné miesto nezamestnaným občanom SR. Od začiatku tohto roka sa úrady pokúsili takto obsadiť bezmála 30-tisíc voľných miest. Na výberové konanie pozvali 20-tisíc nezamestnaných z evidencie, prišlo 13-tisíc a na ponúkané miesta napokon nastúpilo 878 ľudí. Ako dlho vydržali, štatistika nesleduje.

TREND: https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2018/cislo-22/zamestnavanie-cudzincov-je-lahsie-ale-najma-pre-vyvolene-firmy.html

 

Ďalšie články

INOVATÍVNEJŠIA NITRA VĎAKA FOXCONNU

18. apríla 2024

INOVATÍVNEJŠIA NITRA VĎAKA FOXCONNU

Čítať ďalej
DARUJTE HODINU NAŠEJ ZEMI

23. marca 2024

DARUJTE HODINU NAŠEJ ZEMI

Čítať ďalej
PATRÍME K NAJINOVATÍVNEJŠÍM FIRMÁM NA SVETE

07. marca 2024

PATRÍME K NAJINOVATÍVNEJŠÍM FIRMÁM NA SVETE

Čítať ďalej