V roku 2019 realizuje spoločnosť Foxconn Slovakia tri automatizačné projekty. Dva z nich – inovatívne balenie TV a automatizácia výrobnej linky, sú už spustené do sériovej výroby.

Pilotné projekty automatizácie sa u nás začali v roku 2016 a úspešne sa spustili do sériovej výroby začiatkom roka 2017. Išlo o projekt automatického balenia TV, ktorý sa po úspechu na troch výrobných linkách zrealizoval aj na ďalších. Druhý projekt bol zameraný na automatické otestovanie dosiek plošných spojov – výsledkom sú dve testovacie pracoviská. Pri obidvoch projektoch sme si potvrdili, že majú prínos pre našu spoločnosť, uľahčujú ľuďom prácu a šetria náklady.
Ich úspech nás povzbudil a v roku 2018 sme zrealizovali čiastočnú automatizáciu linky na kompletizáciu balíčkov, ktoré obsahujú návody na použitie a príslušenstvo k TV. Vlani sme zrealizovali aj pilotnú linku s pásovým pohonom a kamerovým systémom na kontrolu kvality montáže TV.

Projekty pre rok 2019
V apríli sa spustil do sériovej výroby projekt inovatívneho balenia paliet s hotovými TV. Výraznou mierou zrýchlil proces balenia, rovnako ako aj jeho kvalitu. Tým sa nám podarilo znížiť náklady potrebné na zabalenie paliet hotových TV.
Druhý projekt je rovnako v oblasti balenia TV a je zameraný na automatické zloženie kartónovej krabice, do ktorej sa vkladá TV. Tento projekt plánujeme realizovať do „vysokej sezóny“ a jeho cieľom je rovnako uľahčiť ľudskú prácu a šetriť náklady.
Tretí, najväčší projekt, už máme úspešne za sebou. Ide o automatizáciu procesov osadenia a skrutkovania dosiek plošných spojov a procesov osadenia a skrutkovania zadného krytu TV. Pri tomto projekte bolo potrebné prispôsobiť aj samotnú výrobnú linku. Sériovú výrobu sme spustili v júni s rovnakým cieľom ako pri všetkých projektoch automatizácie – uľahčiť kolegom prácu a ušetriť náklady.
Ďalším prínosom automatizácie je, že naša spoločnosť dokáže ponúknuť našim existujúcim a aj potenciálnym zákazníkom inovatívny výrobný proces s efektívnymi nákladmi a dobrou kvalitou, čím výrazným spôsobom prispieva k udržaniu si aktuálnych zákazníkov a získaniu nových zákaziek a obchodných príležitostí aj do budúcna.

Ďalšie články

INOVATÍVNEJŠIA NITRA VĎAKA FOXCONNU

18. apríla 2024

INOVATÍVNEJŠIA NITRA VĎAKA FOXCONNU

Čítať ďalej
DARUJTE HODINU NAŠEJ ZEMI

23. marca 2024

DARUJTE HODINU NAŠEJ ZEMI

Čítať ďalej
PATRÍME K NAJINOVATÍVNEJŠÍM FIRMÁM NA SVETE

07. marca 2024

PATRÍME K NAJINOVATÍVNEJŠÍM FIRMÁM NA SVETE

Čítať ďalej