Technika hýbe svetom, preto sme posledný grantový program Inovatívne s Foxconnom venovali technickému vzdelávaniu.

Chceme totiž pomôcť vytvoriť novú generáciu technikov – Generáciu T, ktorá bude kráčať s pokrokom, porozumie moderným technológiám a umelej inteligencii. A prepojí svoje skúsenosti s know-how u jedného z lídrov svetovej elektrotechniky, aby následne tieto vedomosti odovzdala ďalším generáciám.

Podporili sme projekty, ktoré skvalitnili a zmodernizovali vzdelávanie v oblasti elektrotechniky, mechatroniky a robotiky na troch stredných školách: Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA Nitra, Gymnázium Golianova Nitra a Stredná odborná škola technická, Ul.1.mája 500, Vráble.

Študenti DSA sa naučili vďaka novým robotickým prvkom programovať a zúčastnili sa dvoch workshopov.

Na Golianovom gymnáziu sa aj vďaka našej podpore organizovala 1. robotická súťaž v Nitrianskom kraji pre 2. stupeň ZŠ a SŠ s názvom Nitriansky linefollower, na ktorej si mladí technici mohli zmerať sily a získať nové vedomosti v oblasti robotiky a programovania. Zaujímavosťou je, že na škole sa vďaka projektu inovoval robotický krúžok. Ten navštevujú aj dievčatá, ktorým v technickom napredovaní veľmi fandíme.

Vo Vrábľoch sa na SOŠ technickej zase vytvorilo nové pracovisko na výučbu programovania PLC automatov v odbornej učebni pneumatiky.

Veríme, že podobné projekty nadchnú ďalšie generácie pre štúdium techniky a podarí sa nám tak vytvoriť úspešnú Generáciu T.

Ďalšie články

INOVATÍVNEJŠIA NITRA VĎAKA FOXCONNU

18. apríla 2024

INOVATÍVNEJŠIA NITRA VĎAKA FOXCONNU

Čítať ďalej
DARUJTE HODINU NAŠEJ ZEMI

23. marca 2024

DARUJTE HODINU NAŠEJ ZEMI

Čítať ďalej
PATRÍME K NAJINOVATÍVNEJŠÍM FIRMÁM NA SVETE

07. marca 2024

PATRÍME K NAJINOVATÍVNEJŠÍM FIRMÁM NA SVETE

Čítať ďalej