Pre uchádzačov

Sme stabilná spoločnosť s 25-ročnou tradíciou na slovenskom trhu. V rámci balíka benefitov ponúkame motivujúce platové ohodnotenie, trinásty a štrnásty plat, flexibilný pracovný čas alebo preplácanie nadčasov. Podporujeme zdravý životný štýl a športové aktivity našich zamestnancov.

U nás má každý zamestnanec potenciál kariérneho a odborného rastu a rozvíjania individuálnych zručností, preto ich vzdelávanie podporujeme v podobe špecializovaných tréningových programov počas celého roka.

Pre uchádzačov

Motivujúce platové ohodnotenie

Motivujúce platové ohodnotenie

Spoločnosť Foxconn Slovakia v rámci svojho balíka benefitov ponúka motivujúce platové ohodnotenie, trinásty a štrnásty plat, flexibilný pracovný čas alebo preplácanie nadčasov.

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Každý zamestnanec má potenciál kariérneho a odborného rastu a rozvíjania individuálnych zručností. Vzdelávanie podporujeme v podobe špecializovaných tréningových programov.

Benefity

Benefity

Ponúkame množstvo benefitov v oblasti vzdelávania, športu, kultúry a zdravotnej starostlivosti.

Finančné príspevky

Finančné príspevky

Zamestnancov zo vzdialenejších lokalít podporujeme príspevkami na dopravu a ubytovanie, poskytujeme aj vlastnú autobusovú dopravu.

Široká škála pozícií

Široká škála pozícií

Ako jeden z najväčších výrobných závodov v nitrianskom regióne i celkovo na Slovensku ponúkame širokú škálu pracovných pozícií.

Benefity a odmeny

Trinásty a štrnásty plat

Príspevok na dopravu až do 150 €

Príspevok pre školopovinné deti 60 €

Zamestnanecká autobusová doprava

Sick day

Zamestnanecké zľavy

Tréningové programy a kurzy

Odmena verným a dlhoročným zamestnancom

Klimatizované výrobné priestory

Linka Dôvery

Odmena za zlepšovacie návrhy

Pripoistenie poúrazovej hospitalizácie

Pripoistenie trvalej invalidity následkom úrazu, príspevok pre ZŤP dieťa

Životné poistenie a ďalšie pripoistenie

Flexibilný pracovný čas a zmenové príplatky

Náborová prémia až do výšky 300 €

Príspevok pri narodení a osvojení dieťaťa, pri úmrtí člena rodiny

Dotované obedy

Pravidelné zamestnanecké akcie

Vstupenky na športoviská

Príďte k nám na pohovor kedykoľvek aj bez žiadosti

Každý štvrtok o 9:00 alebo nám zavolajte na 037 69 44 148 (147) alebo napíšte na hr@emea.foxconn.com

Voľné pozície

Bezplatné telefónne číslo 0800 221 225

Pre študentov

Pre študentov stredných odborných škôl a študentov vysokých škôl poskytujeme

Duálne vzdelávanie

Naša spoločnosť už niekoľko rokov spolupracuje so strednými školami technického zamerania v oblasti odborných stáží. Študenti rôznych odborných, poväčšine elektrotechnických škôl u nás každý rok absolvovali či už krátkodobú alebo dlhodobú prax. Od školského roku 2020/2021 prebieha spolupráca so školami formou duálneho vzdelávania.

Do duálneho vzdelávania s našou spoločnosťou sa môžu zapojiť všetci študenti, ktorí sa prihlásili na školu DSA Nitra, konkrétne odbor mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik. Ak ste študentom inej technicky zameranej strednej školy a máte záujem o prax v našej spoločnosti formou duálneho vzdelávania, kontaktujte nás na dual@emea.foxconn.com.

Výhody duálneho vzdelávania:

Študenti môžu pracovať vo výrobe, spoznať pracovné prostredie závodu, firemnú kultúru a požiadavky kvality a bezpečnosti na pracovisku v prostredí našej spoločnosti. Pre samotných žiakov poskytuje duálne vzdelávanie aj mnoho zaujímavých výhod ako sú finančné štipendium, možnosť využívať firemné benefity a postupne si vytvárať pracovné návyky. Študent tiež získava po ukončení štúdia prednostné pracovné miesto a rovnako získava nespočetné množstvo odborných praktických rád počas štúdia.

Exkurzie

Pre stredné školy, najmä technického smeru poskytujeme možnosť exkurzie v rámci nášho závodu.

Trvanie exkurzie je cca 2-3 hodiny, počas ktorých prebehne krátke predstavenie našej spoločnosti, našej histórie, aktuálnej výroby, benefitov, možnosti zamestnania sa a tiež prehliadka závodu, konkrétne LCD haly, SVC servisu, pracoviska MPD a EMI komory a možnosť krátkej návštevy inžinieringu.

Bakalárske/Diplomové práce

Pre študentov vysokých škôl a univerzít poskytujeme možnosť odbornej konzultácie bakalárskej alebo diplomovej práce.

Študentovi je na základe témy pridelený konzultant, ktorý mu vypomáha najmä pri vypracovávaní praktickej časti práce. Ten je s ním v úzkom kontakte väčšinou od začiatku písania až po obhajobu práce.