O nás

Naša spoločnosť je popredným výrobcom elektrotechnických produktov rôznych svetových značiek. Aktuálne je to najmä produkcia LCD a OLED televízorov a dosiek plošných spojov SMT technológiou.

V oblasti elektrotechnickej výroby a inžinieringu poskytujeme komplexné riešenia od vývoja softvéru cez návrh výrobného procesu až po samotnú finálnu produkciu. Sme taktiež špecialisti na automatizáciu, robotizáciu a IoT.

Náš tím skúsených odborníkov, vývojárov a inžinierov má rozsiahle a dlhoročné skúsenosti v produkcii, automatizácii, robotizácii, testovaní, optimalizácii i návrhu čiastkových i komplexných výrobných procesov.

Našim cieľom je kvalita vyrábaných produktov s ohľadom na neustále zvyšovanie efektivity výrobných procesov. Tento cieľ dosahujeme v dynamickom konkurenčnom prostredí prostredníctvom moderných technológií a kvalitných ľudí.

Divízie

Divízia výroby LCD TV

Divízia výroby LCD TV

Najväčšie výrobné oddelenie.

Zameriava sa na montáž, finalizáciu a testovanie LCD a OLED televízorov.

Výrobný proces sa začína na oddelení osádzania plošných spojov. Stroje a zariadenia na tejto prevádzke osádzajú elektronické súčiastky na dosky s plošnými spojmi.

Osádzanie dosiek plošných spojov je plne automatizované.

Dosky následne prichádzajú na linky, kde sa kompletizujú televízory.

Všetky výrobky prechádzajú po skompletizovaní priamo na výrobnej linke viacerými testami na kontrolu kvality bez zásahu operátora.

Plynulá zmena modelu bez vyprázdnenia linky je možná vďaka manažmentu jednotlivých činností a spolupráci medzi oddeleniami.

Logistická divízia

Logistická divízia

Zabezpečuje komplexný tok materiálu pre jednotlivé výrobné oddelenia.

Inbound (vstupný sklad) sa zameriava na zásobovanie výrobných liniek súčiastkami a materiálom.

Outbound (výstupný sklad) zastrešuje distribúciu hotových výrobkov v rámci celého sveta.

Inžiniering

Inžiniering

Zodpovedá za uvedenie nových modelov TV do výroby. Zabezpečuje elektrické i mechanické súčiastky, ich otestovanie a prípravu do výroby.

Navrhuje a realizuje výrobné zariadenia a pripravuje rozpočet na ich nákup. Významnou mierou sa podieľa na aplikácii automatizovaných technológií a procesov v rámci Industry 4.0.

V období zavádzania nových modelov, kde navrhuje zmeny pre zlepšenie produktivity ešte v štádiu, kedy dizajn výroby nie je ukončený.

Rieši technické problémy výroby a podieľa sa na aktivitách, smerujúcich k znižovaniu výrobných nákladov.

Zabezpečuje softvérové riešenia pri nových modeloch, ako aj softvérové aplikácie, používané vo výrobe.

Spracúva technickú a výrobnú dokumentáciu k vyrábaným modelom TV. Poskytuje odborné školenia ostatným oddeleniam.

Kvalita

Kvalita

Kontroluje, monitoruje a vyhodnocuje všetky procesy za pomoci dostupných indikátorov a auditov.

Vykonáva sériu testov na preverenie kvality televízorov ( mechanické skúšky odolnosti produktu, elektrické skúšky a merania, overovania zhody produktu voči legislatívnym požiadavkám a skúšky spoľahlivosti produktu).

Neustále zlepšuje kvalitu výroby v snahe minimalizovať nežiaduce okolnosti v podobe reklamácií. Predchádza chybovosti a snaží sa ju obmedziť na minimálnu možnú mieru.

Zabezpečením tréningov a školení eliminuje chyby spôsobené ľudským faktorom.

Systém riadenia kvality bol zavedený v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015. Všetky procesy sú pravidelne kontrolované a overované internými i externými auditmi.

Podporné divízie

Podporné divízie

Medzi podporné oddelenia patria ľudské zdroje, nákup, IT, účtovníctvo, kontroling, plánovanie, facility/ enviro a všeobecné záležitosti.

Plánovanie a nákup má v kompetencii presné rozplánovanie výrobného procesu, dostatok materiálov a súčiastok od dodávateľov a ich plynulú dodávku pre výrobné oddelenia.

Facility/ enviro zabezpečuje prevádzku údržby objektov a technických zariadení, dodáva energetické médiá pre potreby výroby a riadi odpadové hospodárstvo.

Hlavnými úlohami oddelenia ľudských zdrojov sú nábor nových kolegov, ako aj riadne spracovanie miezd a všetkej súvisiacej agendy. Oddelenie všeobecných záležitostí zabezpečuje dopravu a stravovanie pre zamestnancov, upratovanie firemných priestorov, vydávanie pracovných odevov a obuvi a mnohé ďalšie podporné činnosti. Rieši aj externú a internú komunikáciu.

Nad tokom firemných financií bdie pozorným okom účtovné oddelenie a kontroling.

Divízia výroby interaktívnych produktov domácej zábavy

Divízia výroby interaktívnych produktov domácej zábavy

Najmladšia divízia závodu sa zaoberá výrobou interaktívnych produktov domácej zábavy pre poprednú svetovú značku. V rámci produkcie vo veľkej miere využíva najmodernejšie automatizované a robotické výrobné technológie.

História spoločnosti

Naša spoločnosť nadobudla svoje stabilné miesto v rámci elektrotechnického priemyslu na Slovensku na základoch svojho predchodcu, spoločnosti Sony Slovakia, ktorá od roku 1996 pôsobila v Trnave a následne od augusta 2007 do júla 2010 v Nitre.

V roku 2010 vytvorila Sony strategickú alianciu s taiwanským elektrotechnickým gigantom Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (pod obchodným názvom Foxconn) a predala mu väčšinový podiel v nitrianskom závode. Od júla 2010 spoločnosť zmenila názov na Foxconn Slovakia.

Od roku 2016 je Hon Hai Precision Industry jej 100-percentným vlastníkom.

2018

30 000 000 vyrobených televízorov od začiatku výroby v roku 1996 do februára 2018

2018

20 000 000 vyrobených televízorov od júla 2010 do januára 2018 pod spoločnosťou Foxconn Slovakia

2016

Začiatok automatizácie a robotizácie

2014

Vyrobili sme 2 290 000 ks STB

2010

Aliancia s Hon Hai Precision Industry a zmena názvu na Foxconn Slovakia

2007

Presťahovanie závodu do Priemyselného parku Nitra

2006

Prvá vyrobená LCD TV

2005

Prvá vyrobená 32” TV

1998

Prvá vyrobená 21” TV

1996

Založenie spoločnosti Sony Slovakia v Trnave

Vedenie spoločnosti

Peter Hrčka

výkonný riaditeľ

Marek Blaha

riaditeľ divízie finálnej výroby

Milan Žiak

riaditeľ divízie výroby dosiek plošných spojov

Rastislav Pugzík

riaditeľ divízie zákazníckeho servisu a podpory

Jozef Bodiš

riaditeľ divízie Smart Factory a rozvoja biznisu

Dušan Borčáni

riaditeľ divízie zásobovania a logistiky

Miroslava Procházková

riaditeľka divízie ľudských zdrojov, všeobecných záležitostí a komunikácie

Michal Valkovič

riaditeľ divízie financií a IT

Etický kódex

Etický kódex Foxconn Slovakia

Foxconn vo svete

Spoločnosť Hon Hai Technology Group (obchodné meno: Foxconn), ktorá bola založená na Taiwane v roku 1974, je najväčším výrobcom elektroniky na svete. Foxconn je tiež popredným poskytovateľom technologických riešení a neustále využíva svoje odborné znalosti v oblasti softvéru a hardvéru na integráciu svojich jedinečných výrobných systémov s novými technológiami. Využitím svojich odborných znalostí v oblasti cloud computingu, mobilných zariadení, internetu vecí, veľkých dát, umelej inteligencie, inteligentných sietí a robotiky / automatizácie skupina rozšírila nielen svoje schopnosti na vývoj elektrických vozidiel, digitálne zdravotníctvo a robotiku, ale aj tri kľúčové technológie – umelú inteligenciu, polovodiče a komunikačné technológie novej generácie – ktoré sú kľúčom k dosiahnutiu jej dlhodobej stratégie rastu a štyroch základných pilierov produktov: výrobky pre spotrebiteľov, produkty pre firmy, výpočtová technika a komponenty a ďalšie.

Spoločnosť založila výskumné, vývojové a výrobné centrá na ďalších trhoch po celom svete, ktoré zahŕňajú Čínu, Indiu, Japonsko, Vietnam, Malajziu, Slovensko, Českú republiku, USA a ďalšie. Spoločnosť so zameraním na výskum a vývoj vlastní viac ako 83 500 patentov. Okrem maximalizácie tvorby hodnoty pre zákazníkov, medzi ktorých patrí mnoho popredných svetových technologických spoločností, sa Foxconn venuje aj presadzovaniu environmentálnej udržateľnosti vo výrobnom procese a slúži ako model osvedčených postupov pre globálne podniky.

V roku 2019 sa spoločnosť umiestnila na 23. mieste v rebríčku Fortune Global 500, na 25. zo 100 najlepších digitálnych spoločností a na 143. mieste v rebríčku Forbes medzi najlepšími zamestnávateľmi na svete.

Na prelome rokov 2020/2021 ohlásil Foxconn razantný vstup do elektromobily a automotive biznisu stratégiou zdieľanej platformy pre elektrické vozidlá a spoločnými podnikmi či inou formou kooperácie s viacerými automobilovými značkami. Touto strategickou spoluprácou sa približuje k svojmu plánu v období rokov 2025 až 2027 pomocou svojich komponentov a služieb dosiahnuť na celosvetovej úrovni aspoň 10 % podiel vo výrobe elektromobilov.

2020

Partnerstvo s Fiat Chrysler Automobiles. Oznámenie stratégie pre elektromobilitu

2016

Strategická aliancia so Sharp Corporation. Oznámenie stratégie pre 8K a 5G

2014

Vstup do telekomunikačného biznisu

2010

Oficiálny štart spoločnosti Foxconn Slovakia v nitrianskom priemyselnom parku Sever

2007

Spoločnosť vlastní výrobné závody v Českej republike, Maďarsku, Mexiku, Brazílii, Indii a vo Vietname

1997-1998

Založenie výrobných závodov vo Veľkej Británii a v USA

1994

Foxconn kupuje vývojové centrá v USA a Japonsku

1988

Spustenie prvej výroby v čínskom meste Schenzen

1974

Taiwan – založenie spoločnosti Hon Hai Precision Industry (obchodný názov Foxconn)